اخبار

نامه مدیرعامل محترم شرکت شمسا مبنی بر لزوم استفاده زائرین از کارت های مشخصات توزیعی شرکت شمسا

گروه خبر: عتبات عالیات ۱۰ دی ۱۳۹۶

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: