اخبار

افزایش قیمت کاروانهای عتبات به دلیل افزایش نرخ ارز

گروه خبر: عتبات عالیات ۸ بهمن ۱۳۹۶

منبع: رئیس اداره ثبت نام حج و زیارت استان تهران
چاپ خبرتصاویر: