اخبار

زمان پیش ثبت نام عتبات برای دوره 96/12/23 الی 97/02/20

گروه خبر: عتبات عالیات ۸ بهمن ۱۳۹۶

منبع: رئیس اداره ثبت نام حج و زیارت استان تهران
چاپ خبرتصاویر: