اخبار

نامه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت جهت سقف ورود و خروج پول رایج کشور

گروه خبر: اخبار عمومی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: