اخبار

خرید بسته سامرا برای کاروانهای طرح ابرار

گروه خبر: عتبات عالیات ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: