اخبار

تسریع در ارسال گذرنامه های زائرین عتبات

گروه خبر: اخبار عمومی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

باعنایت به اعتراض بعضی از دفاتر نسبت به دیر تحویل گرفتن گذرنامه های زائرین و مشکلات پیش آمده در این خصوص 

از کلیه دفاتر زیارتی درخواست میشود به هنگام ثبت نامه اولیه از زائرین عتبات نسبت به تسریع در ارسال گذرنامه زائرین محترم به شرکت مرکزی اقدام فرمایند . 

با احترام - روابط عمومی شرکت مرکزی کارگزاران 

چاپ خبرتصاویر: