اخبار

زمان ثبت نام دوره جدید عتبات جهت تاریخ 970312 الی 970415

گروه خبر: عتبات عالیات ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

 احتراماً با عنایت به محدودیت گروه های تخصیص یافته  طبق برنامه ریزی های انجام شده جهت ثبت نام دوره جدید عتبات (بازه زمانی 12‏/03‏/97 لغایت 15‏/04‏/97  ) موارد ذیل به آگاهی می رسد:

‏-شروع ثبت نام زائرین در کاروان ها از ساعت 10صبح روز شنبه 29‏/02‏‏/1397 خواهد بود.

-در دوره جدید گروه ها بنام شرکت مرکزی کارگزاران بر روی سیستم قرار خواهدگرفت و دفتری که بیشترین ثبت نام قطعی را در گروه انجام دهد بعنوان کارگزار عامل انتخاب خواهد شد.

- به دفاتر طرف قرارداد شرکت مرکزی نیز گروه مستقل تخصیص نمی یابد و بایستی به روش اعلام شده فوق ثبت نام کنند . 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: