اخبار

واریزی وجوه عدم اعزام به سامرا ، تغییر درجه اسکان ، مابه التفاوت وجه بلیط ، خسارت تاخیری پرواز کاروا

گروه خبر: عتبات عالیات ۷ خرداد ۱۳۹۷

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: