اخبار

فرم اطلاعات فردی حاوی مشخصات و سوابق اجرایی کاندیداهای انتخابات اعضای بازرس

گروه خبر: اخبار عمومی ۲۳ تیر ۱۳۹۷

نفر اول : آقای مجتبی بسطامی

نفر دوم : آقای غلامرضا پویان فر

 

نفرسوم : آقای سید ضیاالدین حسینی

نفرچهارم : آقای مجتبی حیدری

نفرپنجم : آقای مجتبی وزیری گوهر

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: