اخبار

بخشنامه شرکت شمسا مبنی بر ثبت نام حداقل 36 زائر برای اعزامهای زمینی عتبات

گروه خبر: اخبار عمومی ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: