اخبار

قطع همکاری شرکت شمسا با شرکت های نقل بار زائرین ( حقائب )

گروه خبر: عتبات عالیات ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: