اخبار

بازشدن سامانه سماح

گروه خبر: اخبار عمومی ۴ مهر ۱۳۹۷

اطلاعیه 

نظر به اینکه مقرر است سامانه سماح از تاریخ فردا پنج شنبه 97/07/05 صبح برای ثبت نام زائرین محترم اربعین باز گردد . مقتضی است مدیران محترم دفاتر از فردا در شرکت های خود حضور فعال داشته باشند . 

و همچنین 

مقتضی است دفاتری که دستگاه pos برای آنها نصب شده است سریعاً به این شرکت ( شرکت مرکزی کارگزاران ) اعلام نمایند . 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: