اخبار

حذف یک شب اقامت سامرا در کاروانهای ابرار از تاریخ 97/07/11

گروه خبر: عتبات عالیات ۹ مهر ۱۳۹۷

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: