اخبار

قابل توجه دفاتر زیارتی استان تهران

گروه خبر: اخبار عمومی ۲۲ مهر ۱۳۹۷

از دفاتر زیارتی استان تهران مجدانه و صمیمانه تقاضا می کنیم جهت تحویل مدارک مربوط به سامانه سماح  به دفاتر منتخب مرجع مراجعه فرمایند 

چاپ خبرتصاویر: