اخبار

اصلاحیه

گروه خبر: عتبات عالیات ۱۴ آذر ۱۳۹۷

بدینوسیله ساعت باز شدن سامانه جامع عتبات مربوط به ظرفیت های دوره جدید بازه زمانی یکم تا سی ام دی ماه از ساعت 10 به ساعت 9 صبح اصلاح میگردد . و ساعت باز شدن سامانه عتبات 9 صبح روز شنبه 17 آذرماه می باشد . 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: