اخبار

فرآیند صدور روادید عتبات 3 روز کاری می باشد

گروه خبر: اخبار عمومی ۱۷ آذر ۱۳۹۷

پیرو اطلاعیه شماره 1105 مورخ 09/13 شرکت مرکزی کارگزاران

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به اعلام سفارت عراق مبنی بر اینکه فرایند صدور روادید زائرین اعزامی به عتبات عالیات طی 3 روز کاری انجام می شود، لطفا دستور فرمائید اطلاع رسانی مناسب به کلیه کارگزاران محترم استان جهت تحویل به موقع مدارک به شرکت مرکزی و در نهایت ارسال مدارک دریافتی از طریق شرکت مرکزی استان به شرکت شمسا با رعایت مهلت زمانی فوق صورت پذیرد. بدیهی است مسئولیت خسارتهای مادی و معنوی ناشی از هرگونه تاخیر احتمالی به عهده کارگزار مربوطه خواهد بود ./ مرتضی آقائی - سرپرست دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور عتبات عالیات 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: