اخبار

محل تجمع زائرین زمینی عتبات عالیات

گروه خبر: عتبات عالیات ۲۱ آذر ۱۳۹۷

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: