اخبار

ارسال درخواست گروه عتبات

گروه خبر: اخبار عمومی ۵ دی ۱۳۹۷

باسلام 

به اطلاع میرساند آندسته از دفاتری که متقاضی دریافت گروه های عتبات ( هوایی - زمینی ) از تاریخ 97/11/01 لغایت 97/11/30 می باشند می توانند درخواست خود را با تعهد تکمیل  تا روز شنبه مورخ 97/10/08 به این شرکت ارسال نمایند . و یا به شماره 66438079 فاکس نمایند . 

تذکر : 

- بدیهی است ارسال درخواست هیچگونه تعهدی برای تخصیص گروه ایجاد نمی کند . 

- مقتضی است پس از ارسال فاکس با تماس با شماره 66438077 از ارسال فاکس خود اطمینان حاصل نمائید. 

- تعهد تکمیل گروه توسط شرکت زیارتی می بایست حتماً در درخواست ها ذکر گردد . 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: