اخبار

اطلاع رسانی شرکت شمسا درخصوص عدم اعزام به سامرای کاروان های روز 97/12/13 و 97/12/18

گروه خبر: اخبار عمومی ۲۵ دی ۱۳۹۷

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: