اخبار

اطلاعیه شرکت شمسا مبنی بر به همراه داشتن داروهای خاص و مجاز زائران عتبات عالیات

گروه خبر: عتبات عالیات ۴ اسفند ۱۳۹۷

منبع: شرکت شمسا
چاپ خبرتصاویر: