اخبار

بازدید ریاست سازمان و مدیریت حج و زیارت استان تهران از دفاتر زیارتی در حال ثبت نام زائرین حج تمتع اس

گروه خبر: حج عمره ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

رئیس سازمان حج و زیارت روز گذشته به همراه حسینی مدیر حج و زیارت استان تهران همزمان با آغاز فرآیند ثبت نام در کاروان های حج تمتع سال 98 ، از روند این ثبت نام بازدید به عمل آورد.

 از واحدهای مختلف حج و زیارت استان تهران بازدید بعمل آورد و در جریان نحوه خدمات رسانی بخش های مختلف و همچنین روند ثبت نام زائران در سامانه رزرو کاروان ها قرار گرفت

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین از برخی دفاتر زیارتی سطح شهر تهران نیز بازدید بعمل آورد و با ثبت نام کنندگان در کاروان ها به گفت و گو پرداخت.

چاپ خبرتصاویر: