اخبار

تولیدکنندگاه جامه دان

گروه خبر: حج عمره ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

قابل توجه مدیران محترم کاروان های حج تمتع 98

سلام علیکم

اداره کل پشتیبانی سازمان حج و زیارت در نظر دارد طبق سال گذشته ،جهت تهیه جدول کامل تولید کنندگان جامه دان اقدام نماید. لذا در صورت وجود تولید کننده توانمند ، مقتضی است  ضمن بازدید و تائید جامه دان تولیدی ، تصویر یا نمونه جامه دان تولیدی آنها را به همراه مشخصات فنی آن، جهت بهره برداری وتایید نهائی  به اداره کل پشتیبانی سازمان ارسال فرمائید.

 

                                                        

چاپ خبرتصاویر: