اخبار

ساعت کاری شرکت در ایام نوروز

گروه خبر: اخبار عمومی ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

قابل توجه کارگزاران محترم شرکتها و دفاتر زیارتی

مدیران راهنمای کاروانها

مراجعین گرامی

ساعت کاری شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان تهران در ایام نوروز به شرح ذیل میباشد .

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: