اخبار

اطلاعیه گروهای عتبات ویژه ماه شعبان

گروه خبر: عتبات عالیات ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

کارگزاران محترم شرکتها و دفاتر زیارتی

مدیران محترم راهنمای عتبات عالیات

زائرین عزیز و گرامی

 

احترماً پیرو درخواستهای مکرر شما جهت تخصیص گروههای عتبات هوایی ویژه ماه شعبان باطلاع میرساند راس ساعت 14:00 امروز یکشنبه 25 فروردین ماه تعدادی گروه با مشخصات ذیل جهت ثبت نام زائرین در سیستم جامع عتبات عالیات قابل دسترسی میباشد .

خواهشمند است با توجه به نزدیکی زمان اعزام گروههای مذکور حین ثبت نام واریز وجه را انجام داده و در اسرع وقت نسبت به تحویل مدارک ایشان به شرکت مرکزی کارگزاران اقدام عاجل مبذول فرمائید

تاریخ اعزام :98/02/03

 

نوع گروه : هوایی 2 الف ب

تعداد گروه تخصیص داده شده  3 کاروان

نوع گروه : هوایی 2 ج

 

تعداد گروه تخصیص داده شده  2 کاروان

 

تاریخ اعزام :  98/02/04

 

نوع گروه : هوایی 2الف ب

 

تعداد گروه تخصیص داده شده : 3 کاروان

 

نوع گروه : هوایی 2 ج

 

تعداد گروه تخصیص داده شده : 3کاروان

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: