اخبار

دستورالعمل تحویل مدارک کاروانهای عتبات عالیات

گروه خبر: عتبات عالیات ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیران محترم شرکتها و دفاتر زیارتی

با سلام            

احتراماً دستورالعمل تحویل مدارک گروههای عتبات عالیات به شرح ذیل تقدیم میگردد.

خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق ، کاربران و مدیران محترم راهنمای عتبات عالیات را نسبت به موارد مذکور توجیح نمائید .

 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبر



تصاویر: