اخبار

مکان پیشنهادی جهت توقف در مسیر سامراء به کربلا

گروه خبر: عتبات عالیات ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگزاران محترم شرکتها و دفاتر زیارتی
مدیران محترم راهنمای عتبات عالیات

سلام علیکم

احتراماً ، به استحضار می رساند پیرو درخواست تعدادی از مدیران راهنما مبنی بر شناسائی مکانی برای رفع نیازهای اضطراری زائرین در مسیر سامراء به کربلا با پیشنهاد واحد امنیت زائرین و بررسی بعمل آمده توسط شرکت شمسا ، در کیلومتر 7 شهر کاظمین به سامراء ، مسجد و حوزه علمیه خواهران و برادران البطول از نظر امنیت نسبی مورد پذیرش واقع گردیده است که با ملاحظات زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

1‏-توقف در این محل صرفاً در صورت اضطرار انجام پذیرد .

2‏-حداکثر تعداد اتوبوس قابل توقف در این مکان بطور همزمان 3 دستگاه می باشد .

3‏-در صورت نیاز به استفاده از این مکان نیم ساعت قبل از رسیدن به مکان مذکور از طریق نیروهای امنیتی داخل اتوبوس ، هماهنگی لازم توسط مدیر راهنما بعمل آید .

4‏-توقف صرفاً در محوطه مسجد مذکور باشد و حداکثر زمان توقف 15 دقیقه خواهد بود .

5‏-حتی المقدور فقط افرادی که اضطرار دارند از اتوبوس پیاده و از سرویس ها استفاده نمایند.

عدم رعایت موارد مذکور در این نامه ممکن است موجب مشکلاتی شود که از مدیران محترم راهنما درخواست می شود به آن دقت نمایند .

 

سلام علیکم

احتراماً ، به استحضار می رساند پیرو درخواست تعدادی از مدیران راهنما مبنی بر شناسائی مکانی برای رفع نیازهای اضطراری زائرین در مسیر سامراء به کربلا با پیشنهاد واحد امنیت زائرین و بررسی بعمل آمده توسط شرکت شمسا ، در کیلومتر 7 شهر کاظمین به سامراء ، مسجد و حوزه علمیه خواهران و برادران البطول از نظر امنیت نسبی مورد پذیرش واقع گردیده است که با ملاحظات زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

1‏-توقف در این محل صرفاً در صورت اضطرار انجام پذیرد .

2‏-حداکثر تعداد اتوبوس قابل توقف در این مکان بطور همزمان 3 دستگاه می باشد .

3‏-در صورت نیاز به استفاده از این مکان نیم ساعت قبل از رسیدن به مکان مذکور از طریق نیروهای امنیتی داخل اتوبوس ، هماهنگی لازم توسط مدیر راهنما بعمل آید .

4‏-توقف صرفاً در محوطه مسجد مذکور باشد و حداکثر زمان توقف 15 دقیقه خواهد بود .

5‏-حتی المقدور فقط افرادی که اضطرار دارند از اتوبوس پیاده و از سرویس ها استفاده نمایند.

عدم رعایت موارد مذکور در این نامه ممکن است موجب مشکلاتی شود که از مدیران محترم راهنما درخواست می شود به آن دقت نمایند .

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: