اخبار

ایجاد ظرفیتهای عتبات عالیات از تاریخ 16 خرداد الی 19 تیر ماه

گروه خبر: عتبات عالیات ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگزاران محترم شرکتها و دفاتر زیارتی

با سلام

ظرفیت کاروانهای عتبات عالیات مربوط به تاریخهای 16 خرداد الی 19 تیرماه روز دوشنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه بر روی سامانه جامع ثبت نام عتبات عالیات ایجاد میگردد

کارگزاران محترم میتوانند در روز و ساعت مذکور جهت ثبت نام زائرین خود اقدام نمایند 

ضمناً رعایت مفاد ذیل در حین ثبت نام و بعد از آن برای کارگزاران مقدماتی و عامل  لازم و ضروری میباشد .

کارگزار مقدماتی :

1-با توجه به تعطیلات پیش رو در حین ثبت نام واریز وجه زائرین را بصورت اینترنتی انجام داده و نسبته به قطعی کردن ثبت نام ایشان اقدام نمائید .

2-از ثبت نام زائرینی که گذرنامه ایشان کمتر از 6 ماه اعتبار از زمان اعزام دارند خودداری نمائید.

3- پس از ثبت نام در اسرع وقت نسبت به تحویل مدارک به شرکت مرکزی اقدام نمائید.

کارگزار عامل :

1-پس از تخصیص کاروان در اسرع وقت نسبت به دریافت مدارک از شرکت مرکزی اقدام نمائید.

2-پس از دریافت مدارک هرچه ریعتر نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمائید.

3-در اسرع وقت نسبت به تحویل دادن مدارک اقدام فرمائید.

با توجه به بخشنامه جدید سفارت عراق بدیهی است عدم تحویل به موقع مدارک منجر به عدم صدورویزا شده و مسئولیت عواقب ناشی از آن برعهده کارگزار عامل خواهد بود

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: