اخبار

عدم استفاده از لوگوی سازمان در سربرگ و کارت دفاتر

گروه خبر: اخبار عمومی ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

کارگزاران محترم شرکتها و دفاتر زیارتی 

سلام علیکم

احتراماً پیرو دستور مدیریت محترم حج و زیارت استان تهران ؛ به اطلاع میرساند هیچ یک از کارگزاران حج و زیارت اعم از دفاتر زیارتی ،مدیران کاروانهای حج و مجموعه و... مجاز نمیباشند در سربرگ دفتر و یاشرکت زیارتی و کارتهای تبلیغاتی و ... از آرم و لوگوی سازمان حج و زیارت استفاده نمایند .

لذا چنانچه احدی از کارگزاران از آرم سازمان در موارد فوق استفاده نموده اند نسبت به جمع اوری و حذف آن اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت استفاده و یا مشاهده  ،برابر مقررات و ضوابط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: