اخبار

ارائه صورتهای مالی منتهی به سال 1397 و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مرکزی کارگزاران

گروه خبر: اطلاعیه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سهامداران محترم شرکت مرکزی کارگزاران

با سلام

احترماً باطلاع میرساند ، این شرکت از روز یکشنبه مورخ 2تیرماه آمادگی ارائه گزارش حسابرس قانونی شرکت ، گزارشات مالی منتهی به سال مالی 1397و همچنین گزارش بازرس قانونی شرکت را دارد .

لذا از آندسته از سهامداران محترم که تقاضای دریافت گزارشات مذکور

را دارند درخواست میگردد از روز یکشنبه 2 تیرماه به دفتر مدیر عامل محترم شرکت مراجعه نموده و گزارشات را دریافت نمایند .

 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: