اخبار

قرارداد اجرای طرح نقل زائرین به فرودگاه امام خمینی و حمل بار ایشان

گروه خبر: حج عمره ۴ تیر ۱۳۹۸

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: