اخبار

ایجاد ظرفیتهای جدید کاروانهای عتبات عالیات

گروه خبر: عتبات عالیات ۳ شهریور ۱۳۹۸

تعداد ظرفیت کاروان عتبات به شرح ذیل راس ساعت 15:30 روز یکشنبه مورخ 3 شهریور ماه بر روی سیستم جامع عتبات عالیات ایجتد خواهد شد 

تاریخ اعزام   :    98/06/13      هوایی      3   گروه

 

تاریخ اعزام   :    98/06/14      هوایی      1   گروه

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: