اخبار

بخشنامه مربوط به حمل و نقل زائرین زمینی عتبات عالیات

گروه خبر: عتبات عالیات ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: