اخبار

اطلاعیه مجمع عادی سالیانه شرکت مرکزی و انتخابات بازرس

گروه خبر: اخبار عمومی ۲۲ تیر ۱۳۹۹

فرم کاندیداتوری بازرس 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: