اخبار

مزایده زمین همدان

گروه خبر: اخبار عمومی ۲۸ آبان ۱۳۹۹

آگهی مزایده فروش زمین و سوله

شرکت های مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان های تهران و البرز در نظر دارند ملک مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برسانند:

یک واحد سوله  به مساحت 1800 متر مربع و ارتفاع مفید 6 متر  و حدود 200 متر مربع بنای مسکونی قدیمی و  یک قطعه زمین با چاه آب و برق  جمعا به مساحت 15583 متر مربع به پلاک ثبتی 173/135 واقع در شهربهار همدان نبش جاده اصلی همدان کرمانشاه

شرایط فروش :

  1. حداقل قیمت کارشناسی مبلغ (000/000/000/75) (معادل هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد .
  2. هر پیشنهاد دهنده می بایست معادل 5% حداقل قیمت کارشناسی یعنی 000/000/750/3 ریال را دو   چک معتبر صیادی به مبلغ : 000/000/850 /1 ریال  در وجه  شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان تهران و البرز قرار بدهد .
  3. مزایده گزاران  ،  در رد یک یا تمامی پیشنهادات صاحب اختیار می باشند .
  4. شرکت کنندگان در مزایده فروش می توانند از تاریخ : 21/08/99  لغایت : 27/08/99  با حضور در دفتر            شرکت های مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان تهران نسبت به رویت اسناد و مدارک و تکمیل   فرم های مزایده اقدام نمایند .
  5. گشایش پاکت ها یک روز بعد از آخرین مهلت ارسال مدارک روز : چهارشنبه 28/08/99   در محل شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان تهران انجام خواهد شد .
  6. چک سپرده  در صورت برنده شدن در مزایده جز ثمن معامله محسوب ودر غیر اینصورت حداکثر یک هفته بعد از پایان مزایده چک تحویلی  مسترد خواهد شد .
  7. نشانی و شماره تماس شرکت مرکزی  کارگزاران امور زیارتی استان تهران : تهران ، میدان توحید خیابان نصرت غربی تلفن تماس 02166591903و 64011400 و 64011401 و 09121674710
  8.  

شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی تهران                      شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی البرز

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: