اخبار

دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

گروه خبر: اخبار عمومی ۸ دی ۱۳۹۹

قابل توجه سهامدارن محترم شرکت مرکزی کارگزاران
باسلام
احتراماً تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) باطلاع شما میرساند.
64011400 کسب اطلاعات بیشتر تماس خاصل فرمائید .
منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبر