اخبار

اطلاعیه در خصوص فروش بلیط

گروه خبر: اطلاعیه ۲۰ دی ۱۳۹۴

به استحضار دفاتر زیارتی استان تهران می رساند فروش بلیط های :

تهران بغداد - نجف تهران 

تهران نجف - بغداد تهران 

تهران نجف - نجف تهران 

بزودی از طریق فروش مستقیم در دفاتر زیارتی 

منتظر پیام های بعدی ما باشید . 

حمل و نقل شرکت مرکزی کارگزاران 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی کارگزاران استان تهران
چاپ خبرتصاویر: