اخبار

دعوت از سهامداران محترم شرکت مرکزی جهت حضور در جلسه مجمع عمومی سالیانه

گروه خبر: اخبار عمومی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
 
باسلام ،
بدینوسیله متن آگهی روزنامه جمهوری مبنی بر دعوت از سهامداران محترم جهت حضور در جلسه مجمع عمومی مورخ 96/03/04 تقدیم میگردد 
 
منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: