اخبار

قابل توجه متقاضیان گروه های عتبات به صورت ثابت هفتگی

گروه خبر: عتبات عالیات ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: