اخبار

اطلاعیه در خصوص ویزاهای اربعین

گروه خبر: اخبار عمومی ۱۹ مهر ۱۳۹۶

 اطلاعیه

به اطلاع میرساند از روز شنبه مورخ 96/07/22 ویزاهای اربعینی صادر خواهد گردید که تا دو روز مانده به اربعین اجازه ورود به کشور عراق داده خواهد شد . بدیهی است در صورت عدم خروج در فاصله زمانی 2 روز مانده به اربعین حسینی ویزا از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و اجازه ورود به کشور عراق داده نخواهد شد . 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: