اخبار

بازشدن سامانه جامع عتبات برای دوره جدید

گروه خبر: اخبار عمومی ۱ آبان ۱۳۹۶

به اطلاع میرساند اعزامهای 96/08/23 لغایت 96/09/26 کاروان های عتبات عالیات از  9 صبح روز دوشنبه 96/08/01  در سامانه جامع عتبات بازشده است . متقاضیان محترم می توانند با ورود به این سامانه زائران خود را ثبت نام نمایند . 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: