اخبار

قطع پروازهای عتبات به فرودگاه نجف از تاریخ 96/09/06

گروه خبر: اخبار عمومی ۵ آذر ۱۳۹۶

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: