اخبار

الزام صدور ویزای انفرادی برای تمامی زائران عتبات

گروه خبر: عتبات عالیات ۴ دی ۱۳۹۶

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: