اخبار

لزوم ارسال مدارک زائرین عتبات کاروانهای تا تاریخ 96/10/12 تا پایان ساعت اداری امروز سه شنبه پنجم دی

گروه خبر: عتبات عالیات ۵ دی ۱۳۹۶

فوری **** فوری                                                                                                                                 مهم *** مهم

به اطلاع می رساند باعنایت به تعطیلی سفارت عراق  از تاریخ  96/10/07 لغایت 96/10/11  تمامی کاروانهای اعزامی عتبات تا تاریخ 96/10/12  می بایست تا پایان ساعت اداری امروز سه شنبه 10/05 نسبت به ارسال مدارک خود به شرکت مرکزی کارگزاران اقدام نمایند .

 

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: