اخبار

نامه مدیرکل محترم عتبات سازمان حج مبنی بر درخواست خروج کاروانهای عتبات با روادید مانیفستی تا تاریخ 1

گروه خبر: عتبات عالیات ۱۰ دی ۱۳۹۶

منبع: روابط عمومی شرکت مرکزی
چاپ خبرتصاویر: