گالری تصاویر


جلسه پایان عملیات اربعین 1395

مراسم تقدیر و تشکر از جناب آقای رحمانی

مجمع عمومی تیر ماه 1394