اخبار

آگهی دعوت از سهامداران محترم شرکت مرکزی کارگزاران استان تهران

گروه خبر: اطلاعیه ۱ تیر ۱۳۹۸

آگهی دعوت از سهامداران شرکت مرکزی کارگزاران امورزیارتی استان تهران ( سهامی خاص)

 

باسلام و احترام

    بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان تهران ( سهامی خاص ) دعوت بعمل می‌آید در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه که به‌ درخواست هيئت مديره راس ساعت 16روز  پنج شنبه مورخ 13/04/98  در محل سالن آمفی تئاتر سازمان حج و زیارت  برگزار مي‌نمايد  حضور بهم رسانید .

 

دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه

 

  1. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و هیات مدیره شرکت .
  2. تصویب تراز مالی منتهی به پایان سال مالی 1397 .
  3. انتخاب اعضای هیات مدیره .
  4. انتخاب بازرس قانونی شرکت .
  5. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد .

 

 

لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت بعمل می آید شخصا با همراه داشتن معرفی نامه( جهت دفاتر حقوقی) و مهر شرکت در جلسه مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا حضور نماینده سهامدار منحصرا با معرفی نامه کتبی و مهر و امضا سهامدار عضو امکان پذیر می باشد و همراه داشتن کپی کارت ملی سهامدار و یا درصورت عدم حضور سهامدار ارائه کپی کارت ملی  نماینده وی به هنگام حضور در جلسه مجمع الزامی می باشد . تاکید می گردد ارائه معرفی نامه برای مدیران عامل دفاتر حقوقی جهت حضور در جلسه مجمع الزامی می باشد . همچنین هر سهامدار می تواند با شرایط مذکور (همراه داشتن معرفی نامه)به عنوان نماینده از طرف حداکثر سه سهامدار دیگر در رای گیری حاضر گردد.

 

هيئت مديره شركت مركزي كارگزاران امور زیارتی استان تهران

منبع: http://www.kargozarantehran.ir
چاپ خبرتصاویر: